Πόσο κοστίζει

Οι υπηρεσίες τις οποίες προσφέρω διαφέρουν, όπως και οι πελάτες οι οποίοι τις παραγγέλνουν. Εφόσον κάθε έργο είναι ιδιαίτερο, δεν μπορώ να απαντήσω ευθέως στο ερώτημα πόσο θα σου κοστίσει η δουλειά μου. Πρέπει να εξετάσω τις απαιτήσεις, τα έγγραφα και τα παραδοτέα μιας δουλειάς προτού παράσχω μια λεπτομερή προσφορά με συγκεκριμένη, τελική τιμή. Σε αυτήν τη σελίδα μπορείς να διαβάσεις πώς ορίζω τις τιμές μου, τι εκπτώσεις προσφέρω και πώς μπορείς να εξοφλήσεις μια παραγγελία σου.

Παράγοντες διαμόρφωσης τιμών

Το ερώτημα του τι καθορίζει την αμοιβή ενός μεταφραστή μπορεί να διερευνηθεί σε δύο επίπεδα: μπορεί να ιδωθεί από απόσταση, στο επίπεδο του κλάδου, ή από κοντά, στο επίπεδο του ατόμου.

Στο κλαδικό επίπεδο, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μεταβλητές όπως οι γλωσσικοί συνδυασμοί και η χώρα κατοικίας: ένας μεταφραστής που μεταφράζει από τα Κινέζικα στα Ελληνικά κατά κανόνα βγάζει περισσότερα από έναν ο οποίος μεταφράζει από τα Αγγλικά στα Ελληνικά, κι ένας μεταφραστής που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο συνήθως αμείβεται περισσότερα από έναν ο οποίος ζει στην Ελλάδα. Άλλος καθοριστικός παράγοντας είναι το αν ο επαγγελματίας εργάζεται: (α) ως εξωτερικός συνεργάτης εταιρείας ή ως ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης· (β) ως εσωτερικός συνεργάτης σε μεταφραστικό γραφείο ή σε άλλη εταιρεία του κλάδου των γλωσσικών υπηρεσιών· (γ) ως υπάλληλος στο μεταφραστικό τμήμα μιας εταιρείας δραστηριοποιούμενης σε άλλον κλάδο. Τέλος, η αμοιβή εξαρτάται από τα έτη πείρας και τα προσόντα –αν και όχι πάντα, δυστυχώς.

Στο ατομικό επίπεδο, ο επαγγελματίας πρώτα καθορίζει πόσα χρειάζεται να κερδίζει κάθε μήνα ώστε να έχει μια βιώσιμη και διατηρήσιμη επιχείρηση, η οποία να μπορεί να καλύπτει το κόστος διαβίωσης και να υποστηρίζει τον τρόπο ζωής του. Στη συνέχεια, αποφασίζει πόσες ώρες μπορεί να εργάζεται κάθε μήνα. Έπειτα, διαιρώντας το προσδοκώμενο μηνιαίο εισόδημα με τις εφικτές μηνιαίες ώρες εργασίας καταλήγει στην προσδοκώμενη ωριαία αμοιβή. Για να επιτυγχάνει αυτήν την αμοιβή, ο επαγγελματίας της γλώσσας πρέπει να γνωρίζει την πραγματική ωριαία επίδοσή του σε όποιον τύπο δουλειάς ενδέχεται να αναλάβει: μετάφραση, εντοπίευση λογισμικού, διόρθωση/επιμέλεια μετάφρασης, υποτιτλισμό κ.τ.λ. Επομένως, ο κύριος παράγοντας που διαμορφώνει τις τιμές είναι η παραγωγικότητα, η οποία κυμαίνεται όχι μόνο ανάλογα με το είδος της εργασίας μα και με τα ακόλουθα γνωρίσματα ενός έργου:

 • τεχνικότητα του περιεχομένου: πυκνότητα και σπανιότητα τεχνικών όρων, σαφήνεια
 • γλωσσική περιπλοκότητα: δομή των προτάσεων και του κειμένου, σαφήνεια έκφρασης
 • τυπικότητα: επίσημα έγγραφα και λοιπά έγγραφα με αυστηρά καθορισμένες συμβάσεις
 • προβλεπόμενη χρήση: πρόχειρη κατανόηση, μάθηση, επικοινωνία, δημοσίευση
 • προβλεπόμενο κοινό: ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, εξοικείωση με το θέμα
 • μορφή αρχείου: διαθεσιμότητα και ευχρηστία εργαλείων λογισμικού
 • προδιαγραφές πελάτη: πλήθος και περιπλοκότητα απαιτήσεων

Μονάδες τιμολόγησης

Οι μονάδες που χρησιμοποιούνται όταν αναφέρουμε τιμές εξαρτώνται από το είδος της υπηρεσίας. Οι πιο κοινές μονάδες κατά τύπο δουλειάς είναι οι εξής:

 • μετάφραση, εντοπίευση: λέξη ή σελίδα
 • δίγλωσση ή μονόγλωσση διόρθωση/επιμέλεια: λέξη ή ώρα
 • υποτιτλισμός, μεταγραφή: λεπτό (οπτικού ή ακουστικού υλικού)
 • έλεγχος ποιότητας: ώρα

Μειωμένες τιμές

Μπορώ να προσφέρω τις ακόλουθες εκπτώσεις:

 • χαμηλότερες τιμές για oμοιότητες με μεταφραστική μνήμη (λέξεις που βρίσκονται σε μεταφραστικές μονάδες του κειμένου οι οποίες μοιάζουν με μεταφραστικές μονάδες μιας μεταφραστικής μνήμης), αρκεί τη μνήμη να την έχει παράσχει ο πελάτης
 • έκπτωση μεγάλου όγκου για έργα με περισσότερες από 15.000 λέξεις
 • μειωμένη βασική τιμή για πελάτες από αναπτυσσόμενες χώρες ή χώρες με χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα

Νομίσματα και μέθοδοι πληρωμής

Μπορώ να λάβω πληρωμές σε ευρώ (EUR), λίρες Αγγλίας (GBP) και δολάρια ΗΠΑ (USD). Έχω τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς, έναν για κάθε νόμισμα, όλοι τους στην Ελλάδα. Οπότε, μπορείς να πληρώσεις με μεταφορά χρημάτων μέσω τραπέζης, μέθοδο την οποία προτιμώ. Εναλλακτικά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το PayPal ή το TransferWise. Επίσης, κατά το παρελθόν έχω λάβει πληρωμές με επιταγή ή μέσω Western Union, μα θα ήθελα να αποφύγω αυτές τις μεθόδους, αν γίνεται.