Πανεπιστημιακές εργασίες

Κατά τις σπουδές μου εκπόνησα αρκετές εργασίες για τη γλώσσα, τη γλωσσολογία, τη θεωρία και την πράξη της μετάφρασης. Σε αυτήν τη σελίδα μπορείς να δεις τους τίτλους τους καθώς και συνδέσμους προς το πλήρες κείμενο της πτυχιακής μου και των μεταπτυχιακών εργασιών μου.

Μεταπτυχιακές εργασίες

Προπτυχιακές εργασίες

 • Πτυχιακή εργασία

  Εξώφυλλο της πτυχιακής εργασίας του Επαμεινώνδα Σουφλερού
  Τίτλος
  Η Συστημική-Λειτουργική Γραμματική στην Ελληνική: μετάφραση δύο κεφαλαίων από το βιβλίο των Halliday & Matthiessen Introduction to functional grammar και γλωσσάρι σχολιασμένων ορολογικών επιλογών.
  Εκπαιδευτικό ίδρυμα
  Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  Επιτροπή
  Μ. Τσίγκου, Ι. Σαριδάκης, Γ. Κεντρωτής
  Έτος
  2009
 • Some aspects of the power of media: a critical discourse analytical overview of mass mediation, translation, recontextualisation and political discourse.
 • Some translation techniques for the English-Greek language pair: an analysis based on Vinay and Darbelnet’s comparative stylistics.
 • Translating discourse analysis from English into Greek: an article by Norman Fairclough, its translation and comments on the process.
 • Analyzing the lexicogrammar of a broadsheet newspaper article: concerns pertaining to translation from English into Greek.
 • EN–EL literary translation: excerpt from Robert Louis Stevenson’s Body Snatcher.
 • Translating linguistics from English to Greek: terminology and other concerns.
 • Μεταφράζοντας την ηλεκτρονική βοήθεια της Microsoft Visual Basic Express Edition από τη Γαλλική στην Ελληνική.
 • Αντιπαραβολικές αναλύσεις για το ζεύγος Αγγλικής–Ελληνικής: πολιτισμικές διαφορές, ψευδόφιλες λέξεις και αντιστοίχιση εννοιακών πεδίων.
 • Η κειμενικότητα του λόγου της διαφήμισης: συγκριτική κειμενολογική ανάλυση έντυπων διαφημίσεων της Ελληνικής και της Αγγλικής.
 • Μορφολογικές και συντακτικές μετατοπίσεις κατά τη μετάφραση: ανάλυση για το ζεύγος Αγγλικής–Ελληνικής.
 • Φωνητική μεταγραφή αποσπάσματος συνέντευξης μεταξύ φυσικών ομιλητών της Γαλλικής: από το εκφώνημα στη λεξικογραμματική και από τη λεξικογραμματική στη γραφή.
 • Μετάφραση κειμένου της Συστημικής-Λειτουργικής Υπολογιστικής Γλωσσολογίας: πρωτότυπο, μετάφρασμα, σχόλια και γλωσσάρι.
 • Μετατοπίσεις κατά τη μετάφραση από τη Γαλλική στην Ελληνική: συγκριτική ανάλυση βάσει των επτά παραγόντων κειμενικότητας.