Πού μπορείς να δεις δουλειά μου

Θα ήθελα να παρουσιάσω όλα τα έργα τα οποία έχω αναλάβει από το 2008, το πλήρες portfolio. Ωστόσο, η πλειονότητα της δουλειάς μου διέπεται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας ή μη αποκάλυψης πληροφοριών. Επομένως, σε αυτήν τη σελίδα μπορείς να δεις ελάχιστα μόνο δείγματα δουλειάς, από όσα έχουν δημοσιευθεί στον Ιστό και διατίθενται ελεύθερα.

Μεταφρασμένα έγγραφα

«Θετικές Εικόνες» του Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού
Το πακέτο «Θετικές εικόνες» είναι ένας εκπαιδευτικός πόρος που έχει ως στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τη νεολαία για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη.
Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης του memoQ 5
Ένα γρήγορο, εισαγωγικό εγχειρίδιο για την 5η έκδοση του memoQ, ενός από τα αγαπημένα μου εργαλεία μετάφρασης υποβοηθούμενης από υπολογιστή (Computer-Assisted Translation [CAT]).

Μεταφρασμένα βίντεο

Η μέθοδος URBACT
Το URBACT είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγών και μάθησης το οποίο προάγει την αειφόρο αστική ανάπτυξη. Για να ενημερωθείς περαιτέρω, επισκέψου τη σελίδα του URBACT στο DailyMotion.

Μεταφρασμένοι ιστότοποι

Wiki του ChangeTracker
Το wiki του ChangeTracker ενημερώνει και προσφέρει βοήθεια για την εφαρμογή ChangeTracker, η οποία εντοπίζει αλλαγές/διορθώσεις ανάμεσα σε δίγλωσσα έγγραφα.
Ιστότοπος του OmegaT
Ο ιστότοπος του πολύ διαδεδομένου δωρεάν και ανοικτού (open-source) μεταφραστικού εργαλείου που είναι γραμμένο σε Java. Μπορείς να διαβάσεις όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις να το χρησιμοποιείς και να συνεχίσεις να μαθαίνεις.
Ιστότοπος του WinMerge
Ιστότοπος του πολλαπλά χρήσιμου δωρεάν εργαλείου σύγκρισης αρχείων κι εντοπισμού διαφορών από μια έκδοση σε άλλη. Παρέχει πληροφορίες, λήψεις και υλικό τεκμηρίωσης.

Μεταφρασμένες εφαρμογές

ChangeTracker
Το ChangeTracker είναι μια εφαρμογή χάρη στην οποία οι μεταφραστές και οι επιμελητές/διορθωτές μεταφράσεων μπορούν να συγκρίνουν δίγλωσσα αρχεία (με στοιχισμένα ζεύγη προτάσεων πρωτοτύπου και μεταφράσματος) για να εντοπίζουν αλλαγές και διορθώσεις. Έχει δημιουργηθεί από την ίδια ομάδα που έχει φτιάξει το Protemos, ένα ακόμη εξαιρετικό εργαλείο για μεταφραστές.
FocusWriter
Εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου για Windows, Linux και macOS. Καταλαμβάνει όλη την έκταση της οθόνης, ώστε να μειώνονται οι περισπασμοί κατά τη συγγραφή.